Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Web streaming infosession on 20.7.2017 from 14:00 to 16:00 (Helsinki time). See page 9 of the Tender Specifications for the details.
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ αναφορικά με τη διαχείριση...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2017/10.
Σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ αναφορικά με τη διαχείριση δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών...
Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει υπηρεσίες ΤΠ αναφορικά με τη διαχείριση δεδομένων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) ως εξής: υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων, διαχείριση εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, γραφείο εξυπηρέτησης, κατάρτιση, καθώς και υπηρεσίες παροχής συμβουλών για σχετικά θέματα, π.χ. τεχνολογία διαχείρισης δεδομένων, αρχιτεκτονική διαχείρισης δεδομένων, κ.λπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/06/2017 00:00
08/08/2017 23:59
Άνευ αντικειμένου
16/08/2017 17:00
25/08/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 129-262817 Διορθωτικό 08/07/2017 00:00
2017/S 117-234265 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/06/2017 00:00