Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Απόκτηση ραδιομετρικού εξοπλισμού - τμήματα 1–7».
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2017/G.III.9/0068/OC.
«Απόκτηση ραδιομετρικού εξοπλισμού - τμήματα 1–7».
Απόκτηση νέου ραδιομετρικού εξοπλισμού για υπηρεσίες ακτινοπροστασίας και εργαστηρίων — τμήματα 1–7.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/10/2017 00:00
11/12/2017 16:00
14/12/2017 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής ανάλυσης (IDAS) — τμήμα 1
Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής ανάλυσης (IDAS).
Παρτίδα 2
Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης ακτινοβολίας (IRDS) στο εργαστήριο WBC — τμήμα 2
Σύστημα ανίχνευσης σπινθηρισμού ακτινοβολίας γάμμα — Na1.
Παρτίδα 3
Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης ακτινοβολίας (IRDS) στο εργαστήριο WBC — τμήμα 3
Σύστημα ανίχνευσης κοσμικής ακτινοβολίας — Veto.
Παρτίδα 4
Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης ακτινοβολίας (IRDS) στο εργαστήριο WBC — τμήμα 4
Σύστημα ανίχνευσης ακτινοβολίας γάμμα γερμανίου υψηλής καθαρότητας (HpGe) — Ge1.
Παρτίδα 5
Προμήθεια και εγκατάσταση ασπίδας μολύβδου ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου έκθεσης (VLLLS) — τμήμα 5
Προμήθεια και εγκατάσταση ασπίδας μολύβδου ιδιαίτερα χαμηλού επιπέδου έκθεσης (VLLLS) για τον ανιχνευτή γερμανίου φασματομετρίας ακτινών γάμμα για τις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μετρήσεων Ραδιενέργειας (LMR).
Παρτίδα 6
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης φασματομετρίας ακτινών γάμμα (GSMS) — τμήμα 6
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης φασματομετρίας ακτινών γάμμα (GSMS) για τον χαρακτηρισμό μη μολυσμένων υλικών και υλικών χαμηλού επιπέδου μόλυνσης.
Παρτίδα 7
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος αναλογικού απαρριθμητή αερίου για τη μέτρηση της ακτινοβολίας άλφα/βήτα — τμήμα 7
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος αναλογικού απαρριθμητή αερίου για τη μέτρηση της ακτινοβολίας άλφα/βήτα στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μετρήσεων Ραδιενέργειας (LMR).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 237-491727
Διορθωτικό
09/12/2017 00:00
2017/S 209-432052
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/10/2017 00:00