Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες τροφοδοσίας και συνεστιάσεων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
1712/C5/N.
Υπηρεσίες τροφοδοσίας και συνεστιάσεων.
Η σύμβαση καλύπτει τα εξής: — υπηρεσίες τροφοδοσίας για το εστιατόριο του προσωπικού του Ευρωπόλ και το κατάστημα παρασκευής σάντουιτς, — υπηρεσίες συνεστίασης στα γραφεία του Ευρωπόλ στη Χάγη ή σε άλλους χώρους, εντός των Κάτω Χωρών, — παροχή εξωτερικών χώρων και συναφών υπηρεσιών στις Κάτω Χώρες (προαιρετική υπηρεσία).
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
24/06/2017 00:00
31/07/2017 23:59
31/07/2017 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 119-238713
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/06/2017 00:00