Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης της ΕΕ για τη στήριξη της εφαρμογής του συστήμα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.1./SER/2017/0013.
Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης της ΕΕ για τη στήριξη της εφαρμογής του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.11.2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) θέσπισε ένα σύστημα ευρωπαϊκού οικολογικού συστήματος το οποίο σκοπεύει να προωθήσει τον σχεδιασμό, την παραγωγή, εμπορία και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά το σύνολο του κύκλου ζωής τους. Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι υποστήριξη της Επιτροπής στην εφαρμογή του συστήματος οικολογικού συστήματος της ΕΕ και στην ενίσχυση της υιοθέτησής του.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/06/2017 00:00
18/08/2017 16:00
01/09/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 121-244256
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2017 00:00