Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διαχείρισης αλληλογραφίας και διανομής.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP-1404.
Υπηρεσίες διαχείρισης αλληλογραφίας και διανομής.
Σκοπός της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η ανάθεση 2 συμφωνιών-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικής αλληλογραφίας, διανομής και ταχυμεταφορών. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε 2 παρτίδες: παρτίδα 1 — υπηρεσίες εσωτερικής αλληλογραφίας και διανομής, παρτίδα 2 — υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Για κάθε παρτίδα, η ΕΤΕπ θα αναθέσει μία συμφωνία πλαίσιο με έναν μεμονωμένο πάροχο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
28/06/2017 00:00
10/08/2017 23:59
16/08/2017 16:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες εσωτερικής αλληλογραφίας και διανομής
Παρτίδα 1 — υπηρεσίες διαχείρισης εσωτερικής αλληλογραφίας και διανομής που αποτελούνται από τις ακόλουθες επιχειρησιακές δραστηριότητες: δραστηριότητα 1.1 — υπηρεσίες διανομής εσωτερικής αλληλογραφίας, δραστηριότητα 1.2 — κεντρικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, δραστηριότητα 1.3 — υποστήριξη όσον αφορά σε έγγραφα και εκδόσεις, δραστηριότητα 1.4 — υπηρεσίες διεκπεραίωσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (προαιρετικά). Οι όροι αναφοράς παράσχουν λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων των υπηρεσιών καθώς και των επί του παρόντος υφιστάμενων υπηρεσιών.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες ταχυμεταφορών
Παρτίδα 2 — υπηρεσίες ταχυμεταφορών που αποτελούνται από τις ακόλουθες επιχειρησιακές δραστηριότητες: δραστηριότητα 2.1 — υπηρεσίες αλληλογραφίας ταχείας διεκπεραίωσης, δραστηριότητα 2.2 — θεωρήσεις και τελωνειακές υπηρεσίες. Οι όροι αναφοράς παράσχουν λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων των υπηρεσιών καθώς και των επί του παρόντος υφιστάμενων υπηρεσιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 121-244249
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2017 00:00