Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συνέχιση των τεχνολογικών προβλέψεων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
17.ESI.OP.373.
Συνέχιση των τεχνολογικών προβλέψεων.
Κύριος στόχος της εν λόγω σύμβασης είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την παροχή στήριξης στις δραστηριότητες τεχνολογικών προβλέψεων του ΕΟΑ μέσω της εκτέλεσης εργαστηρίων τεχνολογικών προβλέψεων τα οποία θα εστιάζουν στο μέλλον των αναδυόμενων τεχνολογιών και στον αντίκτυπό τους όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/07/2017 00:00
13/10/2017 17:00
16/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 128-260009
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2017 00:00