Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή «αρχείου καταγραφής επιχειρησια...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
17.CAT.OP.102.
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή «αρχείου καταγραφής επιχειρησιακών αρχιτεκτονικών».
Η προς ανάθεση σύμβαση στοχεύει στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών για την υποστήριξη του εργαλείου καταγραφής των αρχιτεκτονικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας: προληπτική, διορθωτική και βελτιωτική συντήρηση, κατάρτιση, τεχνική βοήθεια και συμβουλευτικές δραστηριότητές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/07/2017 00:00
08/09/2017 17:00
12/09/2017 00:00
18/09/2017 17:00
19/09/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 127-258340 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/07/2017 00:00