Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη όσον αφορά σε ανοικτή αρχιτεκτονική για προσομοίωση σε N βαθμούς ελευθερί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
17.CAT.OP.037.
Μελέτη όσον αφορά σε ανοικτή αρχιτεκτονική για προσομοίωση σε N βαθμούς ελευθερίας (N-DOF) για πυρομαχικά και πυραύλους (OPAN-DOF).
Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων, του οικονομικού αντικτύπου (εξοικονόμηση κόστους) και των πιθανών περιορισμών του συστήματος ανοικτής αρχιτεκτονικής για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέσω της προσομοίωσης πυραύλων και πυρομαχικών, στην πρόταση μιας ανοικτής αρχιτεκτονικής για προσομοίωση σε N βαθμούς ελευθερίας (N-DOF) για πυραύλους και πυρομαχικά, στον προσδιορισμό της προστιθέμενης αξίας της κατανεμημένης προσομοίωσης στην προτεινόμενη ανοικτή αρχιτεκτονική, με τον αναμενόμενο οικονομικό αντίκτυπο, τους πιθανούς περιορισμούς υλισμικού και τις προτεινόμενες αρχές διακυβέρνησης, καθώς και στην πρόταση ενός οδικού χάρτη και σχεδίου υλοποίησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/07/2017 00:00
29/09/2017 16:00
02/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 126-255694
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/07/2017 00:00