Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R2/PO/2013/004 - Παροχή συμβουλών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R2/PO/2013/004.
DIGIT/R2/PO/2013/004 - Παροχή συμβουλών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης και...
Εξασφάλιση υπηρεσιών παροχής συμβουλών, συγκριτικής αξιολόγησης και βοήθειας σε θέματα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
19/07/2013 23:59
26/07/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 106-180874
Διορθωτικό
04/06/2013 00:00
2013/S 102-173486
Διορθωτικό
29/05/2013 00:00
2013/S 100-170260
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/05/2013 00:00