Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με το εύρος και τον αντίκτυπο της βιομηχανικής κατασκοπείας και τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
622/PP/GRO/IMA/17/1131/9942.
Μελέτη σχετικά με το εύρος και τον αντίκτυπο της βιομηχανικής κατασκοπείας και της υποκλοπής εμπορικών μυστικών μέσω του...
Στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η συλλογή και ανάλυση δεδομένων ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εκτιμώμενο όγκο και αντίκτυπο της υποκλοπής εμπορικών μυστικών στον κυβερνοχώρο και για το αν το εν λόγω ζήτημα θεωρείται ένα πραγματικό πρόβλημα από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη κατάλληλες πολιτικές λύσεις, όπως δράσεις αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με την απειλή και τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή του, ή τη δημιουργία πιο συστηματικής συλλογής δεδομένων βάσει εθελοντικής υποβολής εκθέσεων μέσω της χρήσης έμπιστων διαύλων όπου διασφαλίζεται η ανωνυμία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/08/2017 00:00
04/10/2017 16:00
06/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 152-314097 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/08/2017 00:00