Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10431: N-Lex - Συντήρηση και ανάπτυξη δικτυακού τόπου.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10431
AO 10431: N-Lex - Συντήρηση και ανάπτυξη δικτυακού τόπου.
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του N-Lex και ορισμένες συναφείς υπηρεσίες όπως η παροχή βοήθειας προς κράτη μέλη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
29/05/2013 00:00
03/07/2013 23:59
10/07/2013 23:59
17/07/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 102-173490
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/05/2013 00:00