Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ao 10688 Παροχή συμβουλών και υποστήριξης για τον σημασιολογικό ιστό
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10688.
Ao 10688 Παροχή συμβουλών και υποστήριξης για τον σημασιολογικό ιστό
Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη συμβουλευτική υποστήριξη για τον σημασιολογικό ιστό: Κύρια καθήκοντα του μελλοντικού αναδόχου θα είναι η εκπόνηση προτάσεων, τεχνικών προδιαγραφών και πρωτοτύπων για τη βελτίωση της τρέχουσας εφαρμογής και διαμόρφωσης του Cellar και άλλων συστημάτων που χρησιμοποιούν σημασιολογική τεχνολογία. Επιπλέον, ο μελλοντικός ανάδοχος θα παράσχει συμβουλές (από άποψη εννοιολογική και τεχνική) στον τομέα της σημασιολογικής τεχνολογίας σε σχέση με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εκδόσεων. Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία και την εκτέλεση δοκιμών που αποδεικνύουν ότι τα συστήματα που αναπτύσσονται πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής εκθέσεων δοκιμών. Σημείωση: σημασιολογική τεχνολογία χρησιμοποιείται εν τω μεταξύ σε διαφορετικά συστήματα: Open Data Portal, EuroVoc (παραγωγή και διάδοση), Metadata registry.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/08/2017 00:00
04/10/2017 23:59
11/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 160-329621
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/08/2017 00:00