Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά εξοπλισμών εστίασης και επαγγελματικής κουζίνας στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06B40-2017-M020
Αγορά εξοπλισμών εστίασης και επαγγελματικής κουζίνας στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο.
— Προμήθεια για την ανανέωση του παλιού εξοπλισμού και για προμήθεια πρώτου εξοπλισμού, επαγγελματικών εξοπλισμών εστίασης και κουζίνας, τυποποιημένης ή κατά παραγγελία, που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών στους 3 χώρους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (παρτίδα 1), στο Λουξεμβούργο (παρτίδα 2) και στο Στρασβούργο (παρτίδα 3), συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, αφαίρεσης της συσκευασίας και της ανάκτησης των συσκευασιών. — Τοποθέτηση των εξοπλισμών που θα παρασχεθούν, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, των δοκιμών, των ρυθμίσεων, της θέσης σε λειτουργία, της κατάρτισης και της παραλαβής. — Αποσυναρμολόγηση των υπαρχόντων εξοπλισμών. — Σχέδια εγκατάστασης. — Απομάκρυνση των υπαρχόντων φθαρμένων εξοπλισμών κουζίνας για την απορρύπανση και αποσυναρμολόγησή τους. — Ανάκτηση, μεταφορά, απόρριψη ή αξιοποίηση των αποβλήτων που προέρχονται από ψυκτικές εγκαταστάσεις. — Εγγύηση και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση κατά τη διάρκεια και πέραν της περιόδου εγγύησης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
22/07/2017
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
24/08/2017
29/08/2017 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Bρυξέλλες Προμήθεια εξοπλισμών εστίασης και επαγγελματικής κουζίνας και παροχή συναφών υπηρεσιών.
Παρτίδα 2 Λουξεμβούργο Προμήθεια εξοπλισμών εστίασης και επαγγελματικής κουζίνας και παροχή συναφών υπηρεσιών.
Παρτίδα 3 Στρασβούργο Προμήθεια εξοπλισμών εστίασης και επαγγελματικής κουζίνας και παροχή συναφών υπηρεσιών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 144-296335 Διορθωτικό 29/07/2017
2017/S 139-284578 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/07/2017