Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα ανάλυσης σε επιστ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2017/F.5/0044/OC.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για όργανα ανάλυσης σε επιστημονικά εργαστήρια: Όργανα Perkin Elmer (Ίσπρα).
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για διάφορα είδη οργάνων ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά εργαστήρια στο JRC στην Ίσπρα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
18/07/2017 00:00
05/09/2017 23:59
08/09/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 154-318462
Διορθωτικό
12/08/2017 00:00
2017/S 135-275948
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/07/2017 00:00