Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ελέγχου των κανόνων υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή τρ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA -17/033.
Υπηρεσίες ελέγχου των κανόνων υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή τροφίμων και ποτών στα κτίρια του Συμβουλίου της...
Ανοικτή διαδικασία για: — την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, προκειμένου να αξιολογηθεί η τήρηση των υποχρεώσεων όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, κυρίως τη συμμόρφωση των υποδομών, την εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής και αυτο-ελέγχου, καθώς και για μια λειτουργία υποστήριξης, η οποία συνίσταται στην παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών σε θέματα επισιτιστικής υγιεινής, — την υλοποίηση μικροβιολογικών αναλύσεων ή οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου ελέγχου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
25/07/2017 00:00
27/09/2017 23:59
02/10/2017 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 140-286826 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/07/2017 00:00