Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάλογος δεδομένων για την ανάλυση ενός συστήματος πρώτων υλών: χάρτης πορείας ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/08/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
320/PP/ENT/CIP/13/C/N06C014.
Κατάλογος δεδομένων για την ανάλυση ενός συστήματος πρώτων υλών: χάρτης πορείας και έλεγχος της πλήρως λειτουργικής ανάλυσης...
Η προκηρυσσόμενη μελέτη αποτελεί συνέχεια μιας ολοκληρωμένης μελέτης σχετικά με την εξέταση των κενών και των προβλημάτων των δεδομένων που απαιτούνται για την πλήρη ανάλυση ενός συστήματος υλικών (MSA) και πρόκειται να εφαρμόσει τις συστάσεις της. Ο στόχος της μελέτης είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης επισκόπησης των πηγών και των υφιστάμενων συνόλων δεδομένων που απαιτούνται για την ανάλυση MSA των πρώτων υλών στην ΕΕ, η αξιολόγηση της ενοποίησης των αμερικάνικων και των ιαπωνικών συστημάτων, ο καθορισμός μιας διαδικασίας για την κατάρτιση του πλήρους καταλόγου δεδομένων MSA, η εξάλειψη των προβλημάτων και η συμπλήρωση των κενών στα ελλιπή σύνολα δεδομένων, η εκτέλεση της πλήρους ανάλυσης MSA σε 21 επιλεγμένες πρώτες ύλες, καθώς και η υποβολή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο καθορισμού και διατήρησης της πλήρους ανάλυσης MSA για τις πρώτες ύλες σε τακτική βάση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
07/08/2013 00:00
12/09/2013 23:59
12/09/2013 23:59
20/09/2013 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 152-263762
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/08/2013 00:00