Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διευκόλυνση της μεθοδολογικής συνεργασίας στο ESS (Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα)...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/B/2013/002.
Διευκόλυνση της μεθοδολογικής συνεργασίας στο ESS (Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα).
Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό καλύπτει δραστηριότητες σχετικές με την «Ποιότητα, μεθοδολογία και έρευνα».Συνίσταται σε 1 ενιαία παρτίδα και αφορά στη «Διευκόλυνση της μεθοδολογικής συνεργασίας στο ESS».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
31/05/2013 00:00
09/07/2013 16:00
19/07/2013 16:00
30/07/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 104-177414 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/05/2013 00:00