Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση του διοικητικού φόρτου που προκύπτει από την ΚΓΠ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI-2017-EVAL-04.
Ανάλυση του διοικητικού φόρτου που προκύπτει από την ΚΓΠ.
Μελέτη αξιολόγησης για την ανάλυση του διοικητικού φόρτου που προκύπτει από την ΚΓΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/08/2017 00:00
18/09/2017 23:59
29/09/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 145-298475
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2017 00:00