Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

English tender documents have been made available 29/01/2018. A site visit is planned for 15/02/2018. De Engelse aanbestedingsdocumenten zijn op 29/01/2018 gepubliceerd. Een nieuwe info meeting staat gepland voor 15/02/2018. Tevens is op 29/01/2018 een gewijzigde uitnodigingsbrief en een correctie op het concept contract gepubliceerd mbt Artikel I.1(h) A 2nd corrigendum has been published 03/02/2018- Een 2e rectificatie is op 03/02/2018 gepubliceerd.
Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίων, παροχή συμβουλών κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2017/R.2/0096/OC.
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίων, παροχή συμβουλών και υποστήριξη κατά τις διάφορες φάσεις...
Για την εκτέλεση, κατά το μεγαλύτερο μέρος, διαφόρων κατασκευαστικών έργων ή/και έργων ανακαίνισης διαφόρων μεγεθών, το JRC Petten απαιτεί την παροχή στήριξης, μεταξύ άλλων, στον τομέα της διεξαγωγής αναλύσεων, της κατάρτισης προκαταρκτικών σχεδίων, της συγγραφής τεχνικών προδιαγραφών, της εκπόνησης μελετών για θέματα που αφορούν κτίρια, λαμβάνοντας συμβουλές από διάφορους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα παρέχουν πληροφορίες κατά τις αιτήσεις για προσφορές, την επίβλεψη της υλοποίησης των έργων, κ.λπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
28/11/2017 00:00
12/03/2018 23:59
15/03/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 024-050102
Διορθωτικό
03/02/2018 00:00
2017/S 243-505073
Διορθωτικό
19/12/2017 00:00
2017/S 228-474405
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/11/2017 00:00