Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πεπτικότητα των πρωτεϊνών in vitro.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/GMO/2017/01.
Πεπτικότητα των πρωτεϊνών in vitro.
Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως στόχο την εξωτερική ανάθεση της ανάπτυξης πρωτοκόλλου και της παραγωγής πειραματικών δεδομένων για τη βελτίωση των κλασικών δοκιμών αποδόμησης πρωτεϊνών in vitro, σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στο συμπληρωματικό έγγραφο καθοδήγησης από την ομάδα ΓΤΟ της EFSA (2017) και το σχετικό παράρτημα Β. Τα εν λόγω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την ομάδα ΓΤΟ της EFSA για να συζητηθεί η προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων αναθεωρήσεων όσον αφορά στην εκτίμηση της αλλεργιογονικότητας
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/07/2017 00:00
04/10/2017 23:59
Άνευ αντικειμένου
12/10/2017 14:30
13/10/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 168-344853 Διορθωτικό 02/09/2017 00:00
2017/S 141-289049 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/07/2017 00:00