Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επισκευή και συντήρηση τεχνικών εγκαταστάσεων στο JRC στην Καρλσρούη.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/12/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2017/G.1/0076/RC.
Επισκευή και συντήρηση τεχνικών εγκαταστάσεων στο JRC στην Καρλσρούη.
Το JRC στην Καρλσρούη στοχεύει στην εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών στο πλαίσιο σύμβασης-πλαίσιο: — εργασίες συντήρησης, εκσυγχρονισμού και επισκευής στις τεχνικές εγκαταστάσεις της υποδομής, κυρίως στις εγκαταστάσεις εξαερισμού, κλιματισμού, θέρμανσης, επανάψυξης και καθαρισμού αζώτου, σύνδεση των κυτίων χειροκτίων σε συστήματα εξαγωγής αέρα ή αζώτου, εγκατάσταση αγωγών αερίου σε εργαστήρια και σε θερμούς θαλάμους, — εργασίες εγκατάστασης, οι οποίες περιλαμβάνουν, κυρίως, την τοποθέτηση επιστημονικών και τεχνικών συσκευών σε κυτία χειροκτίων, εργαστήρια και θερμούς θαλάμους, — διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των σταθμών συλλογής αποβλήτων και του θαλάμου ελέγχου της θέρμανσης.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
22/07/2017 00:00
04/12/2017 23:59
01/09/2017 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 155-321204
Διορθωτικό
16/08/2017 00:00
2017/S 139-284577
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/07/2017 00:00