Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2017/G.III.8/0079/OC.
Προμήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση πυρηνικών υλικών.
Το JRC Καρλσρούη σχεδιάζει την αγορά ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης για την υποστήριξη των τρεχουσών ερευνών σχετικά με την ασφάλεια των πυρηνικών καυσίμων και υλικών. Για τον αποτελεσματικό χαρακτηρισμό υψηλά ετερογενών υλικών, όπως ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων, ως προς τις χημικές, μηχανικές, φυσικές και θερμικές ιδιότητες είναι απαραίτητος ο χαρακτηρισμός ειδικών φάσεων ή/και περιοχών που δημιουργήθηκαν κατά την ακτινοβόληση. Η ιδέα του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) που προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση θα συνεισφέρει σημαντικά στην επισήμανση φάσεων ή περιοχών ενδιαφέροντος για άμεσο χαρακτηρισμό. Αυτό θα βελτιώσει την αξιολόγηση της ασφάλειας διάφορων υλικών που χρησιμοποιούνται ή προτείνονται για εφαρμογές όπως πυρηνικά καύσιμα ή υλικά. Τα κύρια υλικά που μελετούνται είναι ακτινοβολημένα καύσιμα για υφιστάμενους (UO2, MOX) και μελλοντικούς αντιδραστήρες, διαφορετικές μήτρες για τη διάθεση αποβλήτων υψηλής ακτινοβολίας και δομικά πυρηνικά υλικά. Η απεικόνιση, μικροδομή υλικών και ανάλυση της σύνθεσης θα εκτελεστούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
19/08/2017 00:00
22/09/2017 23:59
26/09/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 158-326573 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/08/2017 00:00