Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες προστασίας και ασφάλειας στο Λουξεμβούργο.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LZ-1390.
Υπηρεσίες προστασίας και ασφάλειας στο Λουξεμβούργο.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών υποδιαιρείται σε 3 τμήματα ως εξής: τμήμα 1: υπηρεσίες επιχειρήσεων προστασίας και ασφάλειας, τμήμα 2: συμβουλευτικές υπηρεσίες προστασίας, τμήμα 3: συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας. Τα καθήκοντα του παροχέα υπηρεσιών θα είναι η υποστήριξη της προστασίας των μελών του προσωπικού, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των γνώσεων και των εκδηλώσεων του πελάτη στο Λουξεμβούργο από την εσκεμμένη ή/και τυχαία πρόκληση ζημιάς, μέσω της εκτέλεσης διαφόρων υπηρεσιών επιχειρήσεων προστασίας και ασφάλειας (τμήμα 1), συμβουλευτικών υπηρεσιών προστασίας (τμήμα 2), συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας (τμήμα 3). Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το τμήμα 1 ή για το τμήμα 2 ή για το τμήμα 3 ή για τα τμήματα 2 και 3. Με άλλους όρους, οι υποψήφιοι που υποβάλουν υποψηφιότητα για το τμήμα 1 δεν επιτρέπεται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το (τα) τμήμα(τα) 2 ή/και 3 και αντιστρόφως. Κάθε προσφορά θα αξιολογηθεί ξεχωριστά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
20/07/2017 00:00
18/08/2017 23:59
Άνευ αντικειμένου
08/09/2017 23:59
11/09/2017 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες επιχειρήσεων προστασίας και ασφάλειας Υπηρεσίες επιχειρήσεων προστασίας και ασφάλειας.
Παρτίδα 2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες προστασίας Συμβουλευτικές υπηρεσίες προστασίας.
Παρτίδα 3 Συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας Συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 137-280402 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/07/2017 00:00