Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύστημα ενδοεπικοινωνίας, εξοπλισμός μέτρησης και παρακολούθησης για εφαρμογή με...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/DG/AWD/2017/742.
Σύστημα ενδοεπικοινωνίας, εξοπλισμός μέτρησης και παρακολούθησης για εφαρμογή μετάδοσης πολυμέσων.
Η Μονάδα Οπτικοακουστικών Μέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχεδιάζει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας, εξοπλισμού μέτρησης και παρακολούθησης για εφαρμογή μετάδοσης πολυμέσων και συναφείς υπηρεσίες στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες. Υπάρχουν 2 ξεχωριστές παρτίδες: — παρτίδα 1: εξοπλισμός ενδοεπικοινωνίας, — παρτίδα 2: εξοπλισμός παρακολούθησης και μέτρησης. Η υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επιθυμεί να ανανεώσει τις οπτικοακουστικές υποδομές της στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες για να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους: — να αντικαταστήσει την παλιά υποδομή 17 χρόνων στο Στρασβούργο με νέα τεχνολογία, — να προλάβει την τεχνική και λειτουργική εξέλιξη στα κτίρια του ΕΚ στις Βρυξέλλες, — να καταστήσει δυνατή την παραγωγή τηλεοπτικών σημάτων υψηλής ανάλυσης, — να επιτρέψει την μετάβαση του IP για την εφαρμογή μετάδοσης πολυμέσων, — να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των επαγγελματιών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, — να αποκτήσει κεντρικό εξοπλισμό όπως ενδοεπικοινωνία, εξοπλισμό μετρήσεων, διατάξεις παρακολούθησης και για τις δυο τοποθεσίες.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
22/08/2017 00:00
09/10/2017 12:00
17/10/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Σύστημα ενδοεπικοινωνίας
Σκοπός της παρούσας παρτίδας είναι η προμήθεια συστήματος ενδοεπικοινωνίας και ενός νέου συστήματος μεταφοράς ήχου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να ανανεώσει την υποδομή ήχου του, καθώς και να αγοράσει, εφόσον είναι δυνατόν, ενδοεπικοινωνία σε ενοποιημένο δίκτυο μεταφοράς το οποίο θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς ποιοτικών σημάτων ήχου κατά τη μετάδοση πολυμέσων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής ενδοεπικοινωνίας σε 3 φάσεις: — η πρώτη φάση αφορά την ανάπτυξη ενός τυπικού συστήματος ενδοεπικοινωνίας αποτελούμενο από μήτρες και πίνακες ενδοεπικοινωνίας στο Στρασβούργο, — στη δεύτερη φάση θα προστεθεί διασύνδεση και μια νέα υποδομή ενδοεπικοινωνίας στις εγκαταστάσεις των Βρυξελλών, — η τρίτη φάση αφορά τη μετεγκατάσταση από το τυπικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας σε ένα πλήρες σύστημα IP με τη χρήση του προτύπου AES67 για τη μεταφορά και πιθανώς της συμβατότητας SMPTE 2110.
Παρτίδα 2
Εξοπλισμός παρακολούθησης και μέτρησης
Ο στόχος της εν λόγω παρτίδας είναι η απόκτηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης για εφαρμογή μετάδοσης πολυμέσων με σκοπό: — τη μέτρηση της ποιότητας και της ισχύος των υψηλής ανάλυσης ψηφιακών σημάτων βίντεο, ψηφιακών σημάτων ήχου και ζωντανών αναμεταδόσεων IP, — την παραγωγή σημάτων συγχρονισμού για εγκαταστάσεις αναμετάδοσης πολυμέσων, — την προβολή των σημάτων σε επαγγελματικές οθόνες μετάδοσης πολυμέσων και σε οθόνες καταναλωτών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 159-328158
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/08/2017 00:00