Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιτόπου τεχνική διαχείριση και βοήθεια.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL.06/PO/2017/045.
Επιτόπου τεχνική διαχείριση και βοήθεια.
Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων (καθήκοντα Ι και ΙΙ). Καθήκον I: επιτόπου τεχνική διαχείριση και τακτική βοήθεια. Η τακτική βοήθεια περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών ή μελετών στους τομείς που σχετίζονται με τις υπάρχουσες τεχνικές στα κτίρια. Απαιτούνται λιγότερες από 50 ώρες παροχής δίχως να χρειάζεται εμπειρογνωμοσύνη ή ιδιαίτερα προσόντα. Καθήκον ΙΙ: ειδική βοήθεια. Περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών ή τη διεξαγωγή μελετών στους τομείς που σχετίζονται με τις υπάρχουσες τεχνικές στα κτίρια. Απαιτούνται περισσότερες από 50 ώρες παροχής ή/και η συμβολή εμπειρογνωμοσύνης ή ιδιαίτερα προσόντα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
26/07/2017 00:00
28/09/2017 16:00
06/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 141-289059
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/07/2017 00:00