Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Κοινή βιώσιμη κινητικότητα σε διασύνδεση με τις δημόσιες συ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/B4/2017/473.
Δοκιμαστικό σχέδιο - Κοινή βιώσιμη κινητικότητα σε διασύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες σε περιοχές της ευρωπαϊκής...
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η πρόσκληση μιας κοινοπραξίας για την εκτέλεση ενός δοκιμαστικού σχεδίου σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της κινητικότητας και την αναζήτηση τρόπων για την υποστήριξη της κοινής βιώσιμης κινητικότητας σε διασύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες σε περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Οι στόχοι του εν λόγω δοκιμαστικού σχεδίου είναι οι εξής: — παροχή ενός ανοικτού, συνδεδεμένου, πολυτροπικού και αγροτικού περιβάλλοντος το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δοκιμής των λύσεων «περιοχών έξυπνων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο» με ομάδες χρηστών-στόχος, — συμμετοχή εταίρων σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης της κυκλοφορίας διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης (π.χ. οδικών, δημόσιων συγκοινωνιών) και αρχών (π.χ. αρχές σχεδιασμού, διαχείρισης, αστυνομία, κ.λπ.) προκειμένου να συνεργαστούν με τη βιομηχανία και τους δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που παρέχουν οι κατ' απαίτηση υπηρεσίες, για τη συμπλήρωση των δημόσιων υπηρεσιών συγκοινωνιών, καθώς και για την απόδειξη της ωριμότητας των ψηφιακών λύσεων, — καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των αναγκών κινητικότητας σε αγροτικές περιοχές, καθώς και του τρόπου συμβολής των προγραμμάτων κοινόχρηστης κινητικότητας στην κάλυψη των εν λόγω αναγκών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/07/2017 00:00
02/10/2017 17:00
12/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 169-346337
Διορθωτικό
05/09/2017 00:00
2017/S 143-293576
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/07/2017 00:00