Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 17/034 Μίσθωση οχημάτων υψηλών αντιπροσώπων και μικρών λεωφορείων με οδηγούς...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 17/034.
UCA 17/034 Μίσθωση οχημάτων υψηλών αντιπροσώπων και μικρών λεωφορείων με οδηγούς.
Μίσθωση οχημάτων υψηλής εκπροσώπησης (τύπου λιμουζινών ή μπερλίνας πολυτελείας) και μικρών λεωφορείων με οδηγούς κατά τις πολυμερείς συναντήσεις κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Οι εν λόγω συναντήσεις κορυφής θα πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καθώς και στις αντιπροσωπείες που τους συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια των συναντήσεων κορυφής, ήτοι από την άφιξή τους στους βελγικούς αερολιμένες ή/και σιδηροδρομικούς σταθμούς και έως την αναχώρησή τους. Οι οδηγοί θα υποβληθούν σε διαδικασία διαπίστευσης και ασφάλειας από τη γενική γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Η ΓΓΣ θα συνάψει πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά αρχικής διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα 2 ανανεώσεων 1 έτους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/07/2017 00:00
23/08/2017 23:59
31/08/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 138-282426
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/07/2017 00:00