Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λειτουργία, συντήρηση, βελτίωση και προώθηση της διαδραστικής διαδικτυακής πύλης...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/H2020/2017/023.
Λειτουργία, συντήρηση, βελτίωση και προώθηση της διαδραστικής διαδικτυακής πύλης «Build up».
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση υπηρεσιών, ο σκοπός της οποίας είναι η λειτουργία, συντήρηση, βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικής χρήσης της διαδικτυακής πύλης «Build Up» μεταξύ των οικείων ομάδων-στόχος, με τη χρήση των υφιστάμενων υπηρεσιών «Build Up» ως σημείο εκκίνησης. Ο παρών διαγωνισμός έχει επίσης ως στόχο να διασφαλίσει ότι η «Build Up» υποστηρίζει άλλες σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ενεργειακές λύσεις σε κτίρια και αστικές περιοχές ή/και τον τομέα των κατασκευών με την ευρύτερη έννοια. Ειδικότερα, η σύμβαση στοχεύει να συνεχίσει τη στήριξη για την πρωτοβουλία δεξιοτήτων «Build Up», η οποία επί του παρόντος παρέχεται από τη σύμβαση υπηρεσιών του EASME που ανατέθηκε μέσω της πρόσκλησης EASME/H2020/EE/2015/008.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/08/2017 00:00
12/09/2017 23:59
19/09/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 145-298452
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2017 00:00