Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου, εγγραφής συμμετεχόντων σε συνεδριάσει...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/CORSER/2017/02.
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου, εγγραφής συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις και κράτησης οχημάτων ειδικών δρομολογίων...
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο καθορισμός ενός μεμονωμένου υποψηφίου, με εκτενή και αποδεδειγμένη εμπειρία, ικανού να παράσχει στην EFSA υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου. Οι υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνουν την εγγραφή συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις και την κράτηση οχημάτων ειδικών δρομολογίων για το προσωπικό της EFSA που συμμετέχει σε αποστολή και για εξωτερικούς συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα του διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/07/2017 00:00
13/10/2017 14:30
16/10/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 140-286795
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/07/2017 00:00