Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δευτεροβάθμια ανάλυση της 6ης ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίες (EWCS...
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
170103+170105/4391.
Δευτεροβάθμια ανάλυση της 6ης ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίες (EWCS).
Το Eurofound προτίθεται να αναθέσει δευτερεύουσες αναλύσεις από την 6η ευρωπαϊκή έρευνα συνθηκών εργασίας σχετικά με τα θέματα που ορίζονται για κάθε παρτίδα. Η εν λόγω εργασία αποτελεί μέρος του εγγράφου προγραμματισμού 2017–20 του Eurofound και θα ενημερώσει σχετικά το στρατηγικό τομέα των «συνθηκών εργασίας και βιώσιμης εργασίας».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
26/07/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
25/08/2017 17:00
01/09/2017 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Καθεστώς απασχόλησης και ποιότητα της εργασίας Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στα έγγραφα διαγωνισμού.
Παρτίδα 2 Συνθήκες εργασίας και υγεία των εργαζομένων Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στα έγγραφα διαγωνισμού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 141-289048 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/07/2017 00:00