Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή γλωσσικής κατάρτισης στο JRC στο Geel.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2017/R.5/0100/OC.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή γλωσσικής κατάρτισης στο JRC στο Geel.
Στο πλαίσιο της πολιτικής κατάρτισης του JRC, μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης διατίθενται κάθε χρόνο για το προσωπικό των εγκαταστάσεων του JRC στο Geel. Τα μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης θα παραδίδονται σε 3 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, γαλλικά και ολλανδικά. Πρόκειται για την παροχή τυποποιημένων γλωσσικών μαθημάτων (σύμφωνα με την παγκόσμια κλίμακα του «κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου — CEFR) καθώς και ειδικών μαθημάτων για όλες τις προσφερόμενες γλώσσες προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακές απαιτήσεις ενός πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού πληθυσμού, ο οποίος πρέπει να φέρει εις πέρας διαφορετικά είδη καθηκόντων και υποχρεώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
15/09/2017 00:00
26/10/2017 23:59
07/11/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 177-361587
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/09/2017 00:00