Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις στη ΔΙ από την ανάπτυξη της τρισδιάστατης βιομη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
624/PP/GRO/IMA/17/1131/9941.
Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις στη ΔΙ από την ανάπτυξη της τρισδιάστατης βιομηχανική εκτύπωσης.
Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση και η αποσαφήνιση του κατά πόσο το υφιστάμενο πλαίσιο ΔΙ προσφέρει πραγματικά προστασία σε κατόχους δικαιωμάτων ΔΙ και ο καθορισμός πιθανών κενών και ευκαιριών ή αναγκών για αποσαφήνιση. Η μελέτη θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης (βέλτιστες πρακτικές εκμετάλλευσης της ΔΙ, πρότυπα μοντέλα αδειοδότησης κ.λπ.), ποια είναι τα τρέχοντα εμπόδια ΔΙ για την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών πρόσθετης παραγωγής και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/08/2017 00:00
10/10/2017 16:00
12/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 160-329614
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/08/2017 00:00