Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόγραμμα αξιολογήσεων από ομότιμους στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ στους το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/A3/SER/2017/07.
Πρόγραμμα αξιολογήσεων από ομότιμους στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ στους τομείς πολιτικής προστασίας και διαχείρισης...
Ο στόχος των αξιολογήσεων από ομότιμους είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και η σύσταση βελτιώσεων στην πολιτική και τις λειτουργίες διαχείρισης καταστροφών των αξιολογούμενων χωρών μέσω της αμοιβαίας μάθησης και της αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες που προέρχονται από τις χώρες που διενεργούν τις αξιολογήσεις. Η συμμετοχή στις αξιολογήσεις από ομότιμους θα έχει αυστηρά εθελοντική βάση τόσο για τις αξιολογούμενες χώρες όσο και για τις χώρες που διενεργούν τις αξιολογήσεις από ομότιμους. Η διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους θα πρέπει επίσης να προωθεί τον διάλογο πολιτικής, να βελτιώνει τη συνέπεια και να κατευθύνει την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς για τη συνεργασία της ΕΕ στους τομείς πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/08/2017 00:00
22/09/2017 23:59
29/09/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 145-298474
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2017 00:00