Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για την υποστήριξη της ανάπτυξης γενικών κατευθύνσεων σχετικά με την εφαρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.3/ETU/2017/0019.
Μελέτη για την υποστήριξη της ανάπτυξης γενικών κατευθύνσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα της...
Ο σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η υποστήριξη της Επιτροπής όσον αφορά την προώθηση της συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας). Κύρια καθήκοντα είναι η ανάπτυξη μιας συνεκτικής περιγραφής του εξορυκτικού τομέα στην ΕΕ με εύλογους και ανάλογους αριθμούς σχετικά με τον όγκο των αποβλήτων που παράγει η εξορυκτική βιομηχανία και αντίστοιχους αριθμούς σχετικά με τις εγκαταστάσεις αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, η προώθηση της ενιαίας κατανόησης των βασικών εννοιών της οδηγίας από τα κράτη μέλη και η συμβολή στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/08/2017 00:00
29/09/2017 16:00
13/10/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 145-298472
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2017 00:00