Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συμβουλών σχετικά με την ιδιοκτησία και τεχνική βοήθεια.
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2017/08.
Παροχή συμβουλών σχετικά με την ιδιοκτησία και τεχνική βοήθεια.
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή μιας συμβουλευτικής εταιρίας ακινήτων που θα βοηθήσει την ESMA κατά τους επόμενους μήνες στην αναζήτηση των μελλοντικών της εγκαταστάσεων (που θα μισθώνονται). Οι εν λόγω υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ιδιοκτησίας αποτελούνται κυρίως από: — «ως έχει» ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών, — μελέτη αγοράς και εκτιμήσεις των εναλλακτικών επιλογών προκειμένου να υποστηριχθεί η ESMA στην έρευνα αγοράς, — στρατηγική έκθεση με ανάλυση κόστους/οφέλους, συστάσεις, επιλογή και σύγκριση των βέλτιστων διαθέσιμων προσφορών στην αγορά του Παρισιού, — εμπορική, οικονομική και νομική συνδρομή στις διαπραγματεύσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/07/2017 00:00
30/08/2017 23:59
07/09/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 144-296308
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/07/2017 00:00