Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με τα μικροβιολογικά κρ...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2017/BTSF/04.
Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια και τις ζωονόσους στο πλαίσιο της...
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, θα διοργανωθούν 14 συνεδρίες κατάρτισης συνολικά, με συνολικό αριθμό 350 συμμετεχόντων για το συνολικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθεί κατά τη δεύτερη φάση της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/08/2017
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/09/2017 23:59
11/10/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 145-298457 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/08/2017