Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εφαρμογή και ερμηνεία μιας σειράς «in vitro» δοκιμών για την αξιολόγηση της νευρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/PRAS/2017/01.
Εφαρμογή και ερμηνεία μιας σειράς «in vitro» δοκιμών για την αξιολόγηση της νευροτοξικότητας στο στάδιο της ανάπτυξης.
Ο γενικός στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη και χρήση μεθόδων δοκιμών «in vitro», που πραγματοποιούνται σε σχετικό ανθρώπινο κυτταρικό σύστημα, για τη γρήγορη και οικονομική δοκιμή χημικών προϊόντων αναφορικά με τη πιθανότητα διατάραξης της ανάπτυξης του νευρικού συστήματος, ήτοι πρόβλεψη των κινδύνων της ανάπτυξης του νευρικού συστήματος για την ανθρώπινη υγεία. Η εν λόγω εργασία θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των συστημάτων δοκιμής, την παραγωγή δεδομένων με τη χρήση σχετικών χημικών προϊόντων για σκοπούς επικύρωσης, καθώς και στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης δεδομένων. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει: την ανάπτυξη ερμηνείας δεδομένων και οδηγιών χρήσης, περιγραφές πιθανών τομέων εφαρμογής, καθώς και περιπτωσιολογικές μελέτες για τη χρήση δεδομένων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη δοκιμή και την αξιολόγηση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/08/2017 00:00
26/10/2017 23:59
27/10/2017 00:00
03/11/2017 14:30
06/11/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 198-406283 Διορθωτικό 14/10/2017 00:00
2017/S 147-303487 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/08/2017 00:00