Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού για το εργαστήριο γραφικών της ΕΤΕπ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PC-1402.
Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού για το εργαστήριο γραφικών της ΕΤΕπ.
Η ανάθεση στον πάροχο υπηρεσιών περιλαμβάνει την εκτέλεση υπηρεσιών σε ωριαία βάση με την παροχή επιτόπιου προσωπικού για την εκτέλεση των ανατιθέμενων εργασιών στο εργαστήριο γραφικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
12/08/2017 00:00
22/09/2017 23:59
26/09/2017 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 154-318454 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/08/2017 00:00