Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανταλλαγή γνώσεων στο Ευρωπαϊκό δίκτυο σχεδίων σε ότι αφορά τη δέσμευση, χρησιμο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C2/2017-65
Ανταλλαγή γνώσεων στο Ευρωπαϊκό δίκτυο σχεδίων σε ότι αφορά τη δέσμευση, χρησιμοποίηση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCUS)
Η Γραμματεία θα υποστηρίξει την εφαρμογή του χάρτη πορείας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πρωτοβουλίας για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (CCS) που τέθηκε σε εφαρμογή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (SET-Plan).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/03/2018 00:00
11/05/2018 16:00
14/05/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 056-123135
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/03/2018 00:00