Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για μοντελοποίηση πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.4/SER/2013/0017.
Σύμβαση υπηρεσιών για μοντελοποίηση πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διάθεση ενημερωμένων και βελτιωμένων ποσοτικών εργαλείων καθώς και η χρήση τους για την αξιολόγηση σεναρίων και επιλογών πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και άλλων συναφών με το κλίμα πολιτικών σε μεσοπρόθεσμο (μέχρι το 2020/2030) και μακροπρόθεσμο επίπεδο (μέχρι το 2050), συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, τόσο για την ΕΕ ως σύνολο όσο και για όλα τα μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες. Τα εν λόγω αναλυτικά/ποσοτικά εργαλεία θα πρέπει επίσης να δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης διαδράσεων, πιθανών αντισταθμιστικών συμβιβασμών ή συνεργιών με άλλες πολιτικές, ειδικότερα όσον αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τη χρήση της γης και την απόδοση ενέργειας και πόρων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/06/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
23/07/2013 16:00
06/08/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 106-180878
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/06/2013 00:00