Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναθεωρήσεις μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βιοϊατρική έρευ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/IPR/2017/F.3/0050/OC.
Αναθεωρήσεις μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βιοϊατρική έρευνα - 4 τμήματα.
Θα παρασχεθεί μια συλλογή μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς ανθρώπινων ασθενειών: νευροεκφυλιστικές ασθένειες, ασθένειες της αναπνευστικής οδού, καρδιαγγειακές ασθένειες, καρκίνος του μαστού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
11/08/2017 00:00
18/09/2017 23:59
20/09/2017 15:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Αναθεωρήσεις μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βιοϊατρική έρευνα στον τομέα των νευροεκφυλιστικών ασθενειών
Ο ανάδοχος θα παράσχει μια συλλογή καινοτόμων μοντέλων και μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ανάπτυξης και τις εφαρμογές τους στον τομέα των νευροεκφυλιστικών ασθενειών.
Παρτίδα 2
Αναθεωρήσεις μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βιοϊατρική έρευνα στον τομέα των ασθενειών της αναπνευστικής...
Ο ανάδοχος θα παράσχει μια συλλογή καινοτόμων μοντέλων και μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ανάπτυξης και τις εφαρμογές τους στον τομέα των ασθενειών της αναπνευστικής οδού.
Παρτίδα 3
Αναθεωρήσεις μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βιοϊατρική έρευνα στον τομέα των καρδιαγγειακών ασθενειών
Ο ανάδοχος θα παράσχει μια συλλογή καινοτόμων μοντέλων και μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ανάπτυξης και τις εφαρμογές τους στον τομέα των καρδιαγγειακών ασθενειών.
Παρτίδα 4
Αναθεωρήσεις μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βιοϊατρική έρευνα στον τομέα του καρκίνου του μαστού
Ο ανάδοχος θα παράσχει μια συλλογή καινοτόμων μοντέλων και μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων που εφαρμόζονται για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ανάπτυξης και τις εφαρμογές τους στον τομέα του καρκίνου του μαστού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 153-316352
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/08/2017 00:00