Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία έναρξης:
12/08/2017
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
12/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 17/28
Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής
Supplies
Υπηρεσίες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI) Προεπιλογή υποψηφίων
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/08/2017 04:00
12/05/2021 00:00
Υποκατάλογοι Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιέχει υποκαταλόγους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 154-318456
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/08/2017 04:00