Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβάσεις-πλαίσιο για τη μίσθωση οχημάτων για δοκιμές και μετρήσεις και οχημάτων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/IPR/2017/C.4/0042/OC.
Συμβάσεις-πλαίσιο για τη μίσθωση οχημάτων για δοκιμές και μετρήσεις και οχημάτων μεταφοράς (4 παρτίδες).
Η Μονάδα Βιώσιμων Μεταφορών Γ.4 του Κοινού Κέντρου Ερευνών πρέπει να μισθώσει οχήματα για δοκιμές και μετρήσεις στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και για το έργο εποπτείας της αγοράς που απαιτείται από την ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ και ΓΔ Περιβάλλοντος. Οι ανάδοχοι πρέπει να παράσχουν προμήθειες για επιβατικά αυτοκίνητα προσωρινής περιόδου (παρτίδα 1), ελαφρών (κατηγορίας L) και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (οχημάτων κατηγορίας N1) (παρτίδα 2), βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (παρτίδα 3) ή οχημάτων μεταφοράς (παρτίδα 4).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
02/09/2017 00:00
05/10/2017 23:59
09/10/2017 15:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων: επιβατικά αυτοκίνητα
Μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων για ερευνητικές δραστηριότητες ή για δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.
Παρτίδα 2
Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων: ελαφρά και ελαφρά εμπορικά οχήματα
Μίσθωση ελαφρών και ελαφρών εμπορικών οχημάτων για ερευνητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.
Παρτίδα 3
Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων: βαρέα επαγγελματικά οχήματα
Μίσθωση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων για ερευνητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.
Παρτίδα 4
Οχήματα μεταφοράς
Μεταφορά οχημάτων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 168-344869
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/09/2017 00:00