Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας και ιατρικής ακτινοπροστασίας, καρδιολογί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/10/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R1/PO/2017/048
Παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας και ιατρικής ακτινοπροστασίας, καρδιολογίας και κλινικής ανάλυσης για το Κοινό Κέντρο...
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι να παράσχει στο Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Καρλσρούη (DE) συμβάσεις-πλαίσιο για τις 3 παρτίδες που ορίζονται κατωτέρω:— παρτίδα 1: παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας και ιατρικής ακτινοπροστασίας,— παρτίδα 2: παροχή υπηρεσιών καρδιολογίας,— παρτίδα 3: παροχή υπηρεσιών κλινικών αναλύσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
18/09/2018 00:00
22/10/2018 23:59
29/10/2018 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας και ιατρικής ακτινοπροστασίας (Ermächtigte Arzt)
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών καρδιολογίας
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 3
Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση κλινικών αναλύσεων
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που ορίζεται στο σημείο I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 179-404499
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/09/2018 00:00