Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τακτικές και έκτακτες προμήθειες ανθών και συναφείς υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 17/056.
Τακτικές και έκτακτες προμήθειες ανθών και συναφείς υπηρεσίες.
Σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με 3 αναδόχους για την τακτική και έκτακτη προμήθεια ανθών και συναφείς υπηρεσίες.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/08/2017 00:00
21/09/2017 16:00
28/09/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 170-348081
Διορθωτικό
06/09/2017 00:00
2017/S 159-328156
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/08/2017 00:00