Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δεξιότητες σχετικές με την άμυνα: κατάρτιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2017/014.
Δεξιότητες σχετικές με την άμυνα: κατάρτιση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την έλλειψη δεξιοτήτων, κενών και ανισοτήτων και...
Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύμβαση παροχής υπηρεσιών σχετικών με την κατάρτιση αποδεικτικών στοιχείων για ελλείψεις, κενά και ανισότητες σχετικά με την άμυνα και καθορισμός της στρατηγικής του τομέα με συγκεκριμένες δράσεις αναφορικά με τον τρόπο επίλυσης της έλλειψης δεξιοτήτων. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιγράφονται πιο λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.4.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/08/2017 00:00
23/11/2017 23:59
Άνευ αντικειμένου
28/11/2017 23:59
08/12/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 166-341072 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/08/2017 00:00