Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Aσφάλιση σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος του συζύγου, των τέκνων κ...
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PMO.03/PO/2017/043.
Aσφάλιση σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος του συζύγου, των τέκνων και λοιπών προσώπων που συντηρούνται από τους...
Η εν λόγω σύμβαση έχει ως στόχο τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης για την κάλυψη κινδύνων ατυχήματος συζύγων ή επίσηµα καταχωρημένων συντρόφων, τέκνων και λοιπών προσώπων που συντηρούνται από υπαλλήλους, έκτακτους υπαλλήλους, συμβασιούχους που υπηρετούν σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ασφάλιση έχει ως αντικείμενο την κάλυψη, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χρηματικών συνεπειών που θα βαρύνουν τα θεσμικά όργανα, τα όργανα και τους οργανισμούς ως επακόλουθο των ατυχημάτων των ασφαλισμένων προσώπων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
30/08/2017 00:00
29/09/2017 23:59
06/10/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 165-339178
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/08/2017 00:00