Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη όσον αφορά στην εκτέλεση του «Σχεδίου δράσης...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.3/SER/2017/0026.
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη όσον αφορά στην εκτέλεση του «Σχεδίου δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία»...
Ο γενικός στόχος της εν λόγω σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής και επιστημονικής στήριξης στην Επιτροπή όσον αφορά στην εκτέλεση των δράσεων 1, 2 και 13 του «Σχεδίου δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία» με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και τη οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η εν λόγω υποστήριξη καλύπτει την επεξεργασία ή ενημέρωση των καθοδηγητικών εγγράφων, την κατάρτιση περιλήψεων των καθοδηγητικών εγγράφων και μεταφράσεις των εν λόγω περιλήψεων, καθώς και μεταφράσεις ορισμένων καθοδηγητικών εγγράφων, και διασφάλιση της διάδοσης των καθοδηγητικών εγγράφων στα κράτη μέλη, ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις παροχής άδειας τόπων και προστασίας των ειδών στο πλαίσιο των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και στην ανταλλαγή γνώσεων και συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών μέσω κοινής πλατφόρμας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπών των Περιφερειών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
02/09/2017 00:00
16/10/2017 16:00
30/10/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 168-344870
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/09/2017 00:00