Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that a corrigendum to the tender specifications and to the invitation to tender has been published. A new date limit for submission has been defined.
Τίτλος:
Παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία, ανάπτυξη και επιτυχία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/39/2016.
Παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία, ανάπτυξη και επιτυχία της Συμμαχίας Φοιτητών και Αποφοίτων Erasmus+ (ESAA),...
Παροχή στήριξης στην ESAA και στους οργανισμούς μέλη της καθώς και στις περιφερειακές ενώσεις αποφοίτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/09/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
27/10/2017 15:00
30/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 198-406302 Διορθωτικό 14/10/2017 00:00
2017/S 173-353634 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/09/2017 00:00