Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφαλίσεις ανθρωπίνων πόρων και ιατρική υποστήριξη για τον όμιλο ΕΤΕπ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/09/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MHA-1414.
Ασφαλίσεις ανθρωπίνων πόρων και ιατρική υποστήριξη για τον όμιλο ΕΤΕπ.
Ο όμιλος ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) στοχεύει στην επιλογή παρόχων υπηρεσιών αφενός για τη χορήγηση ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης για διάφορες κατηγορίες κινδύνου εξ ονόματος των μελών του προσωπικού του ομίλου ΕΤΕπ, και αφετέρου ιατρική υποστήριξη και επαναπατρισμό των μελών προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
08/09/2017 00:00
10/10/2017 23:59
13/10/2017 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ασφάλιση ιατρικών εξόδων σε περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας και εργατικού ατυχήματος, κατ' αποκοπή ποσό για τυχαίο θάνατο ή...
Ο όμιλος ΕΤΕπ επιθυμεί να εγγραφεί σε πρόγραμμα ασφάλισης «προσωπικών κινδύνων» εξ ονόματος του οικείου προσωπικού και άλλων δικαιούχων όπως ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων, για την κάλυψη ατυχημάτων (είτε τα εν λόγω ατυχήματα είναι εργατικά ή όχι), καθώς και επαγγελματικών ασθενειών που προκύπτουν σε οποιαδήποτε τοποθεσία του κόσμου.
Παρτίδα 2
Παροχές για περιπτώσεις θανάτου από φυσικά αίτια
Ως μέρος της συλλογικής συμφωνίας ασφάλισης, ο όμιλος ΕΤΕπ επιθυμεί να προσφέρει στα μέλη του προσωπικού του προσωπικές παροχές για περιπτώσεις θανάτου από φυσικά αίτια. Θάνατοι κατόπιν αυτοκτονίας πρέπει επίσης να καλύπτονται.
Παρτίδα 3
Ιατρική υποστήριξη και επαναπατρισμός μελών του προσωπικού και εξαρτώμενων προσώπων
Η υπηρεσία περιλαμβάνει ιατρική καθοδήγηση, ιατρική υποστήριξη και οργάνωση του επαναπατρισμού για όλες τις περιπτώσεις, εξαιρουμένων των μελών προσωπικού ή/και εξαρτώμενων προσώπων που βρίσκονται σε αποστολή για τον όμιλο ΕΤΕπ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 172-351641
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/09/2017 00:00